Business Kompleksitet

Helix praktiserer forskningsbaserede kompleksitetsmetoder, i samarbejde med virksomheder, organisationer, institutioner, forskere og studerende. Vores mission er, at være med til at løfte Danmarks niveau for håndtering af komplekse forretningsaktiviteter.

Hvad er Business Kompleksitet?

Business er kort sagt alt værdiskabende aktivitet. Mere specifikt koncentrer Helix sig om udviklende forretningsaktiviteter, såsom transformation, innovation, forandring, samarbejde og kompetenceudvikling m.m. Kompleksitet er en lidt mere diffus størrelse, og kan derfor defineres på flere måder. En lettere matematisk definition som kan bruges i business-sammenhænge kan være;

antal elementer eller aktører, der interagerer (population) * antal mulige koblinger disse elementer eller aktører kan have (interaktion) * antal mulige tilstande elementerne eller aktører kan indtage (funktion)

Et eksempel som illustrerer ovenstående kunne være en virksomhed, hvor de forskellige medarbejdere (fra forskellige afdelinger og med forskellige funktioner), indgår i forskellige projekter (f.eks. forandrings-, innovations- og samarbejds-projekter), hvor de i de enkelte projekter har forskellige roller, ansvar, ejerskab og ikke mindst indsigt. Det giver selvsagt en masse kombinationer, som af både ledere og medarbejdere opleves som komplekst, med manglende overblik, kuldsejlede projekter og stress til følge.