Teori

Vores praksis bygger på solid innovationsforskning og erfaring fra konkrette projekter. Innovation er af natur mangesidet. Man kan betragte innovation som havende en mere kreativ og en mere kommerciel del. Derfor trækker innovation også naturligt på viden fra forskellige fagområder, såsom økonomi, antropologi og design. Vi udfordrer løbende den aktuelle forståelse og tilgang til innovation, og holder os derfor opdateret indenfor en række avancerede områder, som kan bidrage til udvikling af nye innovations-metoder, bl.a. Knowledge ManagementWeb 2.0 Web 3.0AbduktionCynefinSyntegritySystem ThinkingComplex Adaptive SystemsSelf-organized CriticalityFitness LandscapesInformation GraphicsSpatial Vizualisation Ability – med meget mere. Da vi praktiserer hvad vi teoretiserer over – har vi altid en pragmatisk tilgang til teorierne. Teorien udfordrer praksis – og praksis udfordrer teorierne. På den måde skaber vi sammenhæng mellem teori og praksis, mellem forskning og anvendelse, og mellem universitet og erhvervsliv.

En ny innovationsmetode: Netværks-Innovation

Vi arbejder med forskellige innovationsmetoder afhængigt af situationen og formålet. En innovationstilgang vi selv har udviklet, bygger på definitionen: “Innovation er anvendelsen af det nye – eller anvendelsen af det allerede kendte, på en ny måde”. International innovationsforskning indikerer, at evnen til at skabe, distribuere og optage information igennem teknologiske og sociale netværk, er en økonomisk, effektiv og strategisk fornuftig måde, at skabe innovationer på. Vores metode til Netværks-Innovation, bygger derfor på hvordan Web 2.0/3.0-teknologier, kan understøtte innovations-samarbejde og videndeling.