Praksis

Vi omsætter innovationsteori til praksis, i samarbejde med virksomheder, organisationer og universiteter - og har pt. gennemførst forløb med deltagelse af Københavns Kommune, Københavns Universitet, CBS og en lille række mindre danske virksomheder.