Virksomheder

Tænk nyt!
Danmark skal løse fremtidens udfordringer gennem udvikling af nye produkter, ved at praktisere nye processer, og i det hele taget turde tænke nyt og højt. Der er dog en klar udfordring ved at være et lille land, da man ofte har svært ved at skabe kritisk masse af kompetencer, til at løfte større innovationsprojekter. Vores forslag er, at skabe synergi mellem innovationsaktiviteter, ved at private virksomheder, offentlige institutioner, interesseorganisationer og universiteter, samarbejder om at finde del-løsninger på individuelle problemstillinger. Erfaringerne viser, at samarbejder i innovations-netværk, understøtter videndeling af good-praxis, som skaber bæredygtige løsninger, øger innovations-kompetencen, giver kommerciel værdi nu, og bidrager til stabil vækst på sigt.

Forskningsbaseret praksis
Vi samarbejder med universiteter, virksomheder og organisationer på forskellige innovationsprojekter. Gennem projekterne kan  virksomheder og organisationer, få indblik i den nyeste forskning og viden om innovation. Samtidig giver de tværgående projekter universiteterne indblik i den aktuelle praksis, hvilket over tid kan lede til ny teori – som igen kan danne grundlag for ny og forbedret praksis. Det er den innovationskæde vi er med til at facilitere og udvikle. Endelig er der igennem vores forløb mulighed for, at identificere unge studerende med innovative kompetencer, som kan blive morgendagens medarbejder.